Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/iratmint/public_html/szakkonyvek/system/library/template.php on line 9 Társadalombiztosítás 2017 - Járulékfizetés, Biztosítási kötelezettség, Eho, Adatszolgáltatás, Nyilvántartás, Szocho

Társadalombiztosítás 2017 - Járulékfizetés, Biztosítási kötelezettség, Eho, Adatszolgáltatás, Nyilvántartás, Szocho

  • Társadalombiztosítás 2017 - Járulékfizetés, Biztosítási kötelezettség, Eho, Adatszolgáltatás, Nyilvántartás, Szocho

Szerző: Dr. Futó Gábor     

Formátum: B/5 (168x238 mm)

Terjedelem: 212 oldal

Megjelenés: 2017. január 23.

 

Tartalom:

 

ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

¦ Biztosítottak

¦ Foglalkoztatott személyek biztosítási kötelezettsége

¦ Munkaviszonyban állóként biztosítás alá tartozó személy

¦ Szövetkezeti tag

¦ Szakképző iskola tanulója

¦ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

¦ Megbízási, vállalkozási jogviszony

¦ Választott tisztségviselők

¦ Biztosítás időtartama

¦ Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok

¦ Egyéni és társas vállalkozók

¦ Egyéni vállalkozók

¦ Egyéni vállalkozók biztosítása

¦ A biztosítás terjedelme

¦ Társas vállalkozók

¦ Társas vállalkozók biztosítása

¦ Kiegészítő tevékenység

¦ A biztosítás terjedelme

¦ A főállású kisadózók

¦ Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

¦ Egyéb jogcímen biztosított személyek

¦ Álláskereső személyek biztosítása

¦ Egyházi személy

¦ Mezőgazdasági őstermelő

¦ Biztosított mezőgazdasági őstermelők

¦ Biztosított mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési kötelezettsége

¦ Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

¦ Problémák a mezőgazdasági őstermelők nyugdíja körül

¦ Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység

¦ A biztosítás szünetelése

2. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

¦ Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

¦ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel jogosultságot szerzők

¦ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

¦ Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

¦ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének lehetetlensége

¦ Baleseti ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

¦ Külföldi-belföldi illetőség

¦ Belföldinek minősülő személy meghatározása

¦ Belföldiséget igazoló okmányok

3. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM JÁRÓ JOGVISZONYOK 

 

II. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. JÁRULÉKFIZETÉS

¦ Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

¦ Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

¦ Nem forintban keletkezett járulékalap

¦ Járulékalapot nem képező jövedelmek

¦ Felszolgálási díj és borravaló

¦ Foglalkoztatott személyek járulékai

¦ Nyugdíjjárulék

¦ Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

¦ Foglalkoztatott nyugdíjasokra vonatkozó szabályok

¦ Járulékfizetés egyes egészségbiztosítási és szociális ellátásban, valamint álláskeresési támogatásban részesülő személyek esetén

¦ Egyéni vállalkozók és a járulékfizetés

¦ A biztosított főállású egyéni vállalkozó járuléka

¦ Biztosított mellékállású egyéni vállalkozó

¦ Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó járulékfizetése

¦ Egyszerűsített vállalkozói adót választó egyéni vállalkozók járulékfizetése

¦ Társas vállalkozás és a társas vállalkozók járulékfizetése

¦ Biztosított főfoglalkozású társas vállalkozó

¦ Biztosított mellékállású társas vállalkozó

¦ Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó utáni egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés és a társas vállalkozó nyugdíjjáruléka

¦ Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete

¦ Járulékkötelezettségre vonatkozó különös szabályok

¦ Korkedvezmény-biztosítási járulék

¦ Családi járulékkedvezmény és annak érvényesítése

¦ Családi járulékkedvezmény

¦ Családi járulékkedvezmény érvényesítése

¦ Foglalkoztató által kiadott igazolások

¦ Családi kedvezmény alapjának változásai 2016. január 1-jétől

¦ Családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos jogértelmezések

¦ Családi járulékkedvezmény érvényesíthetősége járulékalapot képező jövedelem többszöri kifizetése esetén

¦ Családi járulékkedvezmény érvényesítése megbízási díj után fizetendő járulékokból

¦ Családi járulékkedvezmény a gyermekgondozási díjat terhelő járulék tekintetében

¦ Egészségügyi hozzájárulási felső határ és a családi járulékkedvezmény

¦ Mezőgazdasági őstermelő által igénybe vehető családi járulékkedvezmény

¦ Családi járulékkedvezmény érvényesítése egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

¦ Családi járulékkedvezmény az 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék terhére nem vehető igénybe

¦ Megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék és a családi járulékkedvezmény

¦ Evás és katás adóalanyok

2. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖBB BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY ESETÉN

3. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

¦ Mulasztás és késedelem jogkövetkezményei

¦ Járulék bevallása az adóhatósághoz

¦ Fizetési határidők

¦ Társadalombiztosítási kifizetőhely által kifizetett ellátások és a táppénz-hozzájárulás elszámolása

4. MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

¦ Megállapodás kötése nyugdíjra

¦ Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

¦ A megállapodás közös szabályai

 

III. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI CÉLÚ NYILVÁNTARTÁSOK ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSOK

1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2. BEJELENTÉS - ADATSZOLGÁLTATÁS

¦ Adóhatósági adatszolgáltatás

¦ Foglalkoztató adatközlése

¦ Egyéni vállalkozók bejelentési kötelezettsége

3. ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

¦ Adategyeztetési-adattisztítási eljárás

¦ Adategyeztetés ütemezése

¦ Az eljárás lezárása

¦ Eljárás kérelemre

¦ Adategyeztetési eljárás célja és lebonyolítása

¦ Jogorvoslat

4. ADATSZOLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTSÁGHOZ

¦ Bejelentés teljesítése az adóhatósághoz

¦ Adatszolgáltatás közvetlenül az egészségbiztosítási szervhez

¦ Bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankciói

¦ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése, a jogosultság tisztázása, jogkövetkezmények

¦ TAJ-kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya

5. BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY NYILVÁNTARTÁSA

 

MÁSODIK RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB SZABÁLYOK

1. EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (EHO)

¦ Kifizetőt terhelő egészségügyi hozzájárulás

¦ Magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás

¦ Egészségügyi hozzájárulás mezőgazdasági kistermelő, őstermelő esetén

¦ Egészségügyi hozzájárulás fizetésének és bevallásának szabályai

2. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO)

¦ Szociális hozzájárulási adó alanya

¦ Kifizető által fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja

¦ Kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja

¦ Adóalap megállapításának különös szabályai

¦ Adó mértéke és fizetendő összege

¦ Alapvető fogalmak

¦ Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

¦ Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

¦ Felélesztették a Karrier Híd Programot

¦ Megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény

¦ 25 év alatti és 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény

¦ Tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény

¦ Gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

¦ Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye

¦ Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény

¦ Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény (2015. július 1. napjától hatályos)

¦ A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthetô adókedvezmény – 2016. június 16-ától hatályos 

¦ Eljárási szabályok

Írjon véleményt a termékről

Megjegyzés: HTML használata nem engedélyezett!
    Rossz           Jó
  • 13,545HUF

  • Nettó ár: 12,900HUF

Új termékek

Érzelmi intelligencia

Érzelmi intelligencia

Magabiztosság, önbecsülés, önmegvalósítás, empátia, felelősségvállalás, stressztűrés, rugalmasság, p..

7,865HUF Nettó ár: 7,490HUF

VEZETŐI TRÉNINGGYAKORLATOK

VEZETŐI TRÉNINGGYAKORLATOK

Gisela BlümmertVEZETŐI TRÉNINGGYAKORLATOKKomplett forgatókönyv trénereknek********Professzionális és..

14,690HUF Nettó ár: 13,990HUF

TRÉNEREK KÉZIKÖNYVE 150 tréninggyakorlat

TRÉNEREK KÉZIKÖNYVE 150 tréninggyakorlat

P. Dürrschmidt • J. Koblitz • M. Mencke • A. Rolofs • K. Rump • S. Schramm • J. StrasmannTrénerek ké..

14,690HUF Nettó ár: 13,990HUF