Letölthető vállalkozási szerződés

Letöltéshez kattintson ide:

Főbb pontjai a vállalkozási szerződésnek:

A szerződés tárgya
A szerződés létrejötte
A Megbízott jogai és kötelezettségei
Titoktartási kötelezettség
A felek együttműködése
Teljesítési határidő
Elszámolás
Késedelmes fizetés
A szerződés megszűnése
Vis Major
Jogviták
Hivatalos értesítések
Egyéb rendelkezések